Kontakt

Samouprava Hrvatske Šice

Adresa: 9796 Horvátlövő,
48-as utca 52/a
Telefon:
36308694358
E-mail:
jegyzopornoapati@gmail.com


Helyi adó

Iparűzési adó

Leírás: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási - a iparűzési -tevékenység.

Mérték: Állandó jelleggel végzett tevékenység esetén: az adó mértéke az adóalap 1,7 %-a. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó 5.000,- Ft/nap


Gépjárműadó

Leírás: A gépjármű adót motor, személygépkocsi és tehergépjármű után a helyben lakó tulajdonosoknak, illetve tehergépjármű után a község területén telephellyel rendelkező tulajdonosoknak kell megfizetni.

Mérték: Minden megkezdett 100 kg önsúly után 1.200,- forint.


Építményadó

Leírás: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló éület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve a hasznosításától függetlenül.

Mérték: Négyzetméterenként 700,- forint.

Kedvezmény: Mentes az adó alól az ingatlan nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló éület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (például istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágya tároló),  feltéve hogy az épület állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan rendeltetésszerűen van használva.


Povratak na prethodnu stranicu!
Samouprava Hrvatske Šice - MagyarSamouprava Hrvatske Šice - Horvát